`

Avem solutii pentru:       1. Realizarea unui sistem integrat geoinformatic pentru facilitarea managementul terenurilor agricole prin:

1.1. Consituirea bazei de date cu informatiile si documentele juridice si tehnice referitoare la parcelele topografice / cadastrale ce compun terenurile exploatatiei agricole – atribute conectate cu geometriile acestor parcele;
1.2. Identificarea si pozitionarea parcelelor si prelucrarea datelor spatiale;
1.3. Ridicarea topografica, digitalizarea si structurarea geometriilor culturilor agricole, ale blocurilor fizice si ale parcelelor agricole, aflate in gestiunea fermierului;

      2. Managementul procesului de solicitare si obtinere a subventiilorin agricultura prin:

2.1.Utilizarea unui algoritm informatic de calcul si de generare corecta, rapida si facila a Cererii Unice de Plata intr-un format digital vectorial utilizand metode geospatiale, compatibila importului in Sistemul de identificare al parcelelor (LPIS)
2.2. Asigurarea trasabilitatii parcelelor agricole si a asolamentelor cu culturile anuale, perene si a zonelor de interes ecologic declarate.

      3. Managementul contractelor de arendare prin:

3.1 Gestiunea arendatorilor, a suprafetelor arendate si a contravalorii cantitatilor de cereale sau a sumelor de bani necesare pentru plata arendei.
3.2 Capacitatea de livrare a unui volum mare de informatii ce poate fi interogat rapid si evaluat, cat si elaborarea rapoartele necesare unui proces decizional argumentat.

Ce putem realiza

Sistem Geoinformatic

Coparticipant la un sistem geoinformatic care faciliteaza managementul terenurilor agricole

Administrare Contracte

Gestiunea contractelor de arendare, a suprafetelor arendate si a contravalorii cantitatilor de cereale

Digitalizare

Digitalizarea si structurarea geometriilor culturilor agricole si ale blocurilor fizice

Sistem de identificare si localizare a parcelelor agricole

Reprezentarea geospatiala a parcelelor agricole impreuna cu atributele alfa numerice

Managementul solicitarii subventiilor

Algoritm informatic si metode geospatiale, compatibile importului in Sistemul de identificare al parcelelor (LPIS)

Topografie

Ridicari topografice si trasari ale parcelelor topografice

Contact

  Sibiu, Str. Banatului, Nr. 10, Ap. 2;  |    contact@inter-face.ro  |    https://www.inter-face.ro